Kırım Savaşı ve 93 Harbi hakkında net bilgiler ve farklı yönler

0
15
Kırım Savaşı ve 93 Harbi hakkında net bilgiler ve farklı yönler
Kırım Savaşı ve 93 Harbi hakkında net bilgiler ve farklı yönler: Kırım Savaşı ve 93 Harbi 19. yüzyılın önemli çatışmalarından ikisidir.

Kırım Savaşı ve 93 Harbi hakkında net bilgiler ve farklı yönler: Kırım Savaşı (1853-1856) ve 93 Harbi (Rus-Türk Savaşı, 1877-1878), 19. yüzyılın önemli çatışmalarından ikisidir. Kırım Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında yaşanan bir çatışmadır ve genellikle Avrupa’daki güç dengelerinin değişmesine yol açması ve modern savaş taktiklerinin kullanılması bakımından dikkat çeker. 93 Harbi ise Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında yaşanan ve Balkanlar’daki Osmanlı hakimiyetinin sona ermesine yol açan bir savaştır. Her iki çatışma da, siyasi, askeri ve toplumsal sonuçlarıyla önemli birer kilometre taşı olmuştur.

Kırım Savaşı:

 1. Zaman Çerçevesi:
  • Kırım Savaşı, 1853-1856 yılları arasında gerçekleşti.
 2. Taraflar:
  • Osmanlı İmparatorluğu, Fransa, İngiltere ve Sardinya Krallığı gibi Batılı güçler ile Rus İmparatorluğu arasında yaşanmıştır.
 3. Nedenler:
  • Kırım Savaşı’nın temel nedenleri arasında, Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğu’na yönelik genişleme istekleri ve Osmanlı topraklarında bulunan Hristiyanların korunması amacıyla Rusya’nın Osmanlı’ya verdiği garantiyi ihlal etmesi bulunmaktadır.
  • Ayrıca, Kudüs’teki kutsal yerlerin yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar da savaşın nedenleri arasındaydı.
 4. Sonuçlar:
  • Paris Antlaşması (1856) ile savaş sona erdi ve Rusya’nın Karadeniz’deki askeri varlığı sınırlandırılmıştır.
  • Osmanlı İmparatorluğu, modernleşme ve reform hareketlerine hız vermek zorunda kaldı.
  • Savaş, Avrupa’daki güç dengelerini etkileyerek Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş sürecini hızlandırdı.

93 Harbi (Rus-Türk Savaşı):

 1. Zaman Çerçevesi:
  • 93 Harbi, 1877-1878 yılları arasında gerçekleşti.
 2. Taraflar:
  • Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında yaşanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte Romanya, Sırbistan ve Karadağ da savaşa katıldı.
 3. Nedenler:
  • Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi sorunlar, Rusya’nın Balkanlar’daki Hristiyanları koruma ve Osmanlı İmparatorluğu’ndaki etkinliğini artırma isteği, 93 Harbi’nin ana nedenlerindendir.
  • Rusya’nın Balkanlar’da Slav uluslarını desteklemesi ve Osmanlı’nın bu bölgedeki zulmüne tepki olarak da savaş başladı.
 4. Sonuçlar:
  • Ayastefanos Antlaşması (1878) ve Berlin Antlaşması (1878) ile savaş sona erdi.
  • Bu antlaşmalarla, Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın bağımsızlıkları tanındı. Ayrıca Bulgaristan’ın özerkliği sağlanmıştır.
  • Rusya’nın güçlenmesi ve Balkanlar’daki Osmanlı hakimiyetinin zayıflaması, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş sürecini hızlandırdı.

Farklı Yönler:

 • Kırım Savaşı, Rusya’nın Karadeniz’deki gücünü sınırlandırmak için Batılı güçlerle savaştığı bir çatışma iken, 93 Harbi, Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğu’na karşı Balkanlar’da genişleme isteğiyle başlayan bir savaştı.
 • Kırım Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme ve reform sürecini hızlandırmak için bir zorunluluk oluşturdu, 93 Harbi ise Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki egemenliğini kaybetmesine ve iç karışıklıkların artmasına neden oldu.

Bir Cevap Yazın