Balkan Savaşları Sebepleri ve Sonuçları

0
13

Balkan Savaşları Sebepleri ve Sonuçları’nı bu yazımızda inceleyeceğiz. Balkan Savaşları, 20. yüzyılın başlarında Balkan Yarımadası’nda meydana gelen çatışmaların genel adıdır. Bu savaşlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflığı ve Balkan devletlerinin bağımsızlık ve toprak talepleriyle bir araya gelmesi sonucunda patlak verdi. Balkan devletleri arasında yaşanan toprak anlaşmazlıkları ve rekabet de savaşların ana sebeplerinden biriydi. Balkan Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki egemenliğini büyük ölçüde kaybetmesine neden oldu ve bölgede yeni ulus-devletlerin doğuşuna zemin hazırladı. Bu çatışmalar, Avrupa’daki siyasi dengeleri değiştirerek I. Dünya Savaşı’na doğru giden sürecin bir parçası olarak tarihe geçti.

Birinci Balkan Savaşı (1912-1913):

Sebep:

 • Balkan Yarımadası’ndaki Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflığı ve iç karışıklıklar, bölgedeki güçlü Balkan devletlerinin (Sırbistan, Yunanistan, Karadağ ve Bulgaristan) bağımsızlık ve toprak taleplerini artırdı.
 • Bu Balkan devletleri, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı bir ittifak oluşturarak, Balkanlar’daki Osmanlı hakimiyetine son vermek istediler.

Olaylar:

 • Balkan devletlerinin oluşturduğu ittifak, 1912’de Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan etti.
 • Balkan Müttefikleri, Osmanlı topraklarına saldırarak başlangıçta büyük başarı elde ettiler.
 • Osmanlı ordusu, Arnavutluk, Makedonya ve Edirne gibi stratejik bölgelerde ciddi toprak kayıpları yaşadı.

Sonuç:

 • Osmanlı İmparatorluğu, bir dizi mağlubiyetin ardından, Londra Antlaşması (1913) ile topraklarının büyük bir kısmını Balkan devletlerine kaybetti.
 • Osmanlı, Arnavutluk, Makedonya ve Trakya’da topraklarını kaybederek Balkanlar’daki egemenliğini büyük ölçüde yitirdi.

Londra Antlaşması (1913), Birinci Balkan Savaşı’nın ardından Osmanlı İmparatorluğu ile Balkan devletleri arasında imzalanan bir barış antlaşmasıdır. İşte antlaşmanın ana maddeleri:

Toprak Kayıpları: Antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlardaki topraklarında büyük kayıplar yaşamasına neden oldu. Osmanlı, Edirne, Arnavutluk, Makedonya ve diğer bazı bölgeleri Balkan devletlerine bırakmak zorunda kaldı.

Boğazlar Sorunu: Antlaşma, Boğazlar’ın (İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı) uluslararası denetim altında olmasını öngörüyordu. Bu, Boğazlar üzerinde Osmanlı’nın tam egemenliğinin sona erdiği anlamına geliyordu.

Bağımsızlık İlanı: Antlaşma, Arnavutluk’un bağımsızlığını tanıdı ve bu böylece Arnavutluk’un Osmanlı İmparatorluğu’ndan resmen ayrıldığı anlamına geldi.

Sınır Belirlemeleri: Antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu ile Balkan devletleri arasında yeni sınırların belirlenmesini ve bunların uluslararası toplumca tanınmasını sağladı.

Londra Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki egemenliğinin büyük ölçüde sona erdiği bir dönemin başlangıcıydı. Bu antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarının azalması ve bölgedeki güç dengesinin değişmesi açısından tarihi bir öneme sahiptir.

İkinci Balkan Savaşı (1913):

Sebep:

 • Birinci Balkan Savaşı’ndan hemen sonra, Balkan Müttefikleri arasında paylaşılmayan topraklar nedeniyle anlaşmazlıklar baş gösterdi.
 • Özellikle Bulgaristan, paylaşılan topraklar konusunda diğer müttefiklerle anlaşmazlığa düştü.

Olaylar:

 • Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ arasındaki ittifak bozuldu ve Bulgaristan, eski müttefiklerine savaş ilan etti.
 • Osmanlı İmparatorluğu, bu savaşta daha sınırlı bir rol oynadı, ancak bazı bölgelerde toprak kazançları elde etti.

Sonuç:

 • İkinci Balkan Savaşı’nın sonunda, Osmanlı İmparatorluğu Edirne ve çevresini geri aldı.
 • Bulgaristan, savaştan zayıflayarak çıktı ve topraklarının bir kısmını diğer Balkan devletlerine kaybetti.

İkinci Balkan Savaşı’nın sonrasında imzalanan ana antlaşmalar şunlardır:

Bükreş Antlaşması (1913): Bu antlaşma, İkinci Balkan Savaşı’nın sonucunu resmen belirledi. Bulgaristan ile Balkan Müttefikleri arasında imzalandı. Bulgaristan’ın kaybettiği toprakları tanımladı ve sınırlarını yeniden çizdi. Bulgaristan, Makedonya ve Dobruca’nın bir kısmını kaybetmiş ve diğer Balkan devletlerine bazı topraklarını iade etmek zorunda kalmıştı.

Atina Antlaşması (1913): Bu antlaşma, Yunanistan ile Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalandı. Yunanistan, İkinci Balkan Savaşı sırasında Osmanlı topraklarını genişletmişti. Atina Antlaşması, Yunanistan’ın kazandığı toprakların tanınması ve belirlenmesini sağladı.

Bükreş Antlaşması (1913): Bu antlaşma, Romanya ile Bulgaristan arasında imzalandı. Romanya, İkinci Balkan Savaşı’nda Bulgaristan’a karşı savaşmış ve bazı topraklarını ele geçirmişti. Bükreş Antlaşması, Romanya’nın kazandığı toprakların tanınması ve sınırların yeniden çizilmesini sağladı.

Bu antlaşmalar, İkinci Balkan Savaşı’nın sonuçlarını ve Balkan devletleri arasındaki toprak değişimlerini belirledi. Özellikle Bulgaristan, savaştan zayıflayarak çıkmış ve topraklarının bir kısmını diğer Balkan devletlerine kaybetmiştir.

Balkan Savaşları Sebepleri ve Sonuçları: Sonuç olarak:

 • Balkan Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflığını ve Balkanlar’daki varlığının sonunu hızlandırdı.
 • Bu savaşlar, Osmanlı’nın Balkanlar’daki topraklarını büyük ölçüde kaybetmesine ve bölgedeki egemenliğinin sona ermesine yol açtı.

Bir Cevap Yazın