Malta Sürgünleri ve Yaşananlar

0
2705

                  Malta Sürgünleri ve Yaşananlar

          [highlight text=”İstanbul’un işgali sonrasında” color=”blue”], 145 Türk devlet adamı, asker, idareci ve aydın 1919-1920 yıllarında işgal kuvvetlerince tutuklanarak bir İngiliz sömürgesi olan Malta’ya sürülmüştür.

                    Tutuklama ve sürgünler, Mart 1919’da, Irak cephesinden çekilişi yürütmüş Ali İhsan Sabis Paşa ile başlamış ve Ekim 1920’ye kadar sürmüştür. Seçilen isimler, işgale karşı direnişi organize edilebilecek kadronun ve liderlik potansiyeli gösterebilecek olanların devreden çıkarılmak istendiğini akla getirmektedir.

[highlight text=”Sürgünler 1922 yılı içinde Mustafa Kemal’in teşebbüsleri neticesinde serbest bırakılmışlardır.” color=”yellow”]

Şimdi Malta Sürgünleri ve Yaşananları ele alacağız:

[message_box title=”Günümüz ve Malta Sürgünleri” text=””]

      [highlight text=”Sürgünler 1922 yılı içinde serbest bırakılmışlardır.” color=”blue”] Türk Ordusu’na kumpas kurularak yüzlerce Türk Silahlı Kuvvetler mensubunun hapishanelere gönderilmesi, Malta Sürgünleri olayını hatırlatmış, bazı politikacı ve yazarlar Türk Ordusuna yapılanın Malta Sürgünleri’ne yapılanın aynısı olduğuna dikkat çekmişlerdir. Fakat Malta Sürgünleri yukarıda anlattığımız tarihi ve hukuki olaylarla aklanmasına rağmen, [highlight text=”Türkiye’de günümüzde bazıları Malta Sürgünlerini hala suçlamaya devam etmektedir.” color=”green”] Bunlardan Taraf Gazetesi’nde tarih yazıları yazan Ayşe Hür; “Malta’ya sürülen kişilerden çoğu 1915 Tehciri’nde bugün soykırım diye nitelenen suçları işleyen kişilerdi…”  demekte” ve bu sürgünlerin bırakılmasına adeta hayıflanmaktadır. Türk isimli bu tarz ithamda bulunan yazarlar İngilizlerin bulamadığı delilleri mi buldular? Sanık sandalyesine oturttukları, 100 yıl öncesinin Malta mağdurlarına neden delilsiz “ suçlu ayağa kalk “ diye bağırıyorlar?

        İngiltere,   Türk Kurtuluş Savaşı’nı başlamadan ezmek için,  bütün bir iktidar kadrosunu, asker sivil 145 Türk aydınını Malta’ya sürgün etti.   Sömürgelerinde bu metoda başvurup, başarılı olan İngilizler,  Malta sürgünü Türkler konusunda tarihi bir yanılgıya düştü. Çünkü Türkler gibi millî şuur varlığı çok eskilere dayanan,  tarih boyunca bağımsız yaşamış,  bir milletin içinden 100- 150 kişinin yakalanıp sürülmesi Türk Milletinin Kurtuluş Savaşı’nı engelleyemedi.

      İngilizler 1. Dünya Savaşı’nda Türk vatanını bölüp parçalamak için Arapları olduğu gibi Ermenileri de kullandı. Ermeni tehcirini bütün dünyaya bir kırım olarak propaganda ettiler. Bu kırımın hesabını sorma amacıyla suç delilleri aradılar. Bulamadılar.  Amerikan arşivlerini de alt üst ettiler. Bir şey bulamadılar. Türkler temize çıktı ve târihî bir iftiradan kurtuldular. Ama İngilizler belgelerinde itiraf etmelerine rağmen bütün dünyaya kırım yapıldığını gösteren bir tek delil bulamadıklarını açıklamadılar.

          Diplomat, Bilal N.Şimşir’in belirttiği gibi; “[highlight text=”Malta Sürgünleri olayı İngilizler için yüz karasıdır. İnsanlar keyfi olarak tutuklanmış, sürülmüşlerdir. Bir-iki yıl yargılanmadan ceza evlerinde tutulmuşlar, özgürlüklerinden yoksun bırakılmışlardır. Sorguya çekilmemişler, mahkeme önüne de çıkarılmamışlardır. Suçlu idiyseler yargılanmaları, suçsuz idiyseler salıverilmeleri gerekirdi. Hak, hukuk bayraktarlığı yapan İngilizler için bu olay gerçekten yüz kızartıcıdır” color=”red”].”

     Atatürk’ün gayretleri ile kurtarılan Malta Sürgünleri İngilizlerde ki Türk düşmanlığının ve hoyratlığının eseridir. Ancak günümüzde Türkiye’yi parçalamak için İngilizlerin 100 yıl önceki bu metodundan hala medet uman Türk düşmanları vardır.

Kaynakça:

1. Taha Akyol, Bilinmeyen Lozan, Doğan Kitap, s. 22-23, Ocak 2014, İstanbul

2. Bilal N. Şimşir, Malta Sürgünleri, Bilgi Yayınevi, s.58, Altıncı Basım, Aralık 2012, Ankara

3. Ali Fuat Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, Türk Tarih Kurumu, s.202-204,5.baskı, Ankara, 2010

4. Ayşe Hür, Malta Sürgünleri’ni nasıl bilirsiniz? Taraf Gazetesi, 28 Şubat 2010

Günümüz ve Malta Sürgünleri; İngiltere, Türk Kurtuluş Savaşı’nı başlamadan ezmek için, bütün bir iktidar kadrosunu, Malta’ya sürgün etti.İngilizler,Malta sürgünü Türkler konusunda tarihi bir yanılgıya düştü.

Bir Cevap Yazın