APA Stilinde Kaynak Gösterme: Akademik Yazımın Temel Bileşeni

0
5495

APA Stilinde Kaynak Gösterme: Akademik yazım, belirli kurallar ve standartlar çerçevesinde gelişir. Bu standartlardan biri de kaynak gösterimidir. APA stili, sosyal bilimler alanında en çok tercih edilen kaynakça gösterim yöntemlerinden biridir. Bu stil, okuyucuya çalışmanın bilimsel temelini açık bir şekilde sunar ve yazarın araştırmasının güvenilirliğini artırır.

APA Stilinin Temel Özellikleri
1. Yazar-Tarih Sistemi

APA stilinde, kaynakça gösterimi metin içinde yazarın soyadı ve eserin yayımlandığı yıl ile yapılır. Örneğin, (Yazar, 2023).

2. Kaynakça Listesi

Makalenin sonunda yer alan kaynakça listesi, alfabetik sırayla ve APA formatına uygun olarak düzenlenir. Her bir kaynak, yazarın soyadı, ilk harfleri, yayın yılı, eserin başlığı ve yayımlandığı yer bilgilerini içerir.

3. Alıntılama

Doğrudan alıntı yapıldığında, sayfa numarası veya paragraf numarası belirtilmelidir. Örneğin, (Yazar, 2023, s. 15).

APA Stilinin Akademik Yazıma Katkıları
1. Güvenilirlik

APA stili, kaynakların açık ve tutarlı bir şekilde belirtilmesini sağlayarak araştırmanın güvenilirliğini artırır.

2. Okuyucu Yol Gösterme

Kaynakça, okuyuculara konu hakkında daha fazla bilgi edinme imkanı tanır ve araştırmanın derinliğini gösterir.

3. Akademik Bütünlük

Plagiarizm önlenir ve araştırmacının etik standartlara uyumu sağlanır.

Sonuç

APA Stilinde Kaynak Gösterme akademik yazımın temel bir bileşenidir. Bu stilin kullanımı, çalışmanın güvenilirliğini artırır ve akademik bütünlüğü destekler.

APA (American Psychological Association) stilinde kaynakça gösterimi için bazı örnekler verebilirim. 

 1. Kitap Kaynağı:
  • Format: Yazarın Soyadı, İlk Harf. (Yayın Yılı). Kitabın Başlığı. Yayıncı.
  • Örnek: Smith, J. (2020). Modern Psikolojiye Giriş. Psikoloji Yayınları.
 2. Makale Kaynağı:
  • Format: Yazarın Soyadı, İlk Harf. (Yayın Yılı). Makalenin Başlığı. Derginin Adı, Cilt(Sayı), sayfa aralığı. DOI veya URL
  • Örnek: Johnson, L., & Davies, S. (2019). Kentsel Planlamada Yeşil Alanların Önemi. Çevre Araştırmaları Dergisi, 45(2), 123-135. https://doi.org/10.1234/cad.2019.45678
 3. İnternet Kaynağı:
 4. Konferans Sunumu:
  • Format: Yazarın Soyadı, İlk Harf. (Yayın Yılı, Ay). Sunumun Başlığı. Konferansın Adı, Konferansın Yapıldığı Yer.
  • Örnek: Özdemir, V. (2018, Kasım). Yapay Zeka ve Eğitim. 5. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, İstanbul, Türkiye.
 5. Dergi veya Gazete Makalesi (Çevrimiçi):
  • Format: Yazarın Soyadı, İlk Harf. (Yayın Yılı, Ay Gün). Makalenin Başlığı. Dergi/Gazetenin Adı. URL
  • Örnek: Kara, M. (2022, Ocak 15). Kentsel Dönüşümün Ekolojik Etkileri. Ekoloji Bugün. http://www.ekolojibugun.com/kentsel-donusum

Bir Cevap Yazın