Soykırım Yapan Kimse Çıksın Ortaya !

0
2216

Soykırım Yapan Kimse Çıksın Ortaya !

I. Dünya Savaşı’yla birlikte ( 28 Temmuz 1914 ) iyice belirginleşen Ermeni isyanları 1915 tarihinae gelindiğinde daha da alevlenmiş ve gittikçe büyüyen bir alev topuna dönmüştür. Rumî takvime göre 14 Mayıs, Miladi takvime göre 27 Mayıs 1915 tarihinde kabul edilen ve 1 Haziran 1915 günü dönemin resmî gazetesi Takvim-i Vekayi’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Tehcir Kanunu” ile birlikte Ermeniler Suriye’nin Deyrizor Kasabası başta olmak üzere; Şam, Hama, Homs, Halep, Maara, Bab, Mumbidge, Rakka, Ras-el-Ain gibi çeşitli yerlere tehcir edilmiştir.1915 olaylarının doğru bir şekilde analiz edilebilmesi için öncelikle Ermeni isyanlarının tarihsel gelişim sürecinin kısaca ele alınması gerektiğini düşünüyorum.1800’lü yıllarda Ermeniler Anadolu’nun doğusunda eyalet kurma girişimlerine başlamışlardır. Bu emelin gerçekleşebilmesi için de öncelikle bu bölgede yaşayan Türkler’in temizlenmesi gerekiyordu. Bu dönemde Kafkaslar’da yüz bine yakın Türk katledilmiştir.Ermeniler alan genişletme politikasını gerçekleştirmeye çalışırken en büyük desteği kendisiyle aynı dinden ve mezhepten olan Hristiyan Ortodoks Rusya’dan almıştır. En nihayetinde 1914 yılında baş gösteren dünya savaşına Osmanlı’da katılmak zorunda kalmıştır. Savaşın tüm olumsuz koşullarını üzerinde hisseden Osmanlı Devleti ölüm kalım savaşı verirken İstanbul, İzmir, Bursa, Afyon, Kütahya gibi çeşitli batı bölgelerinde Rumlar, Anadolu’nun doğu ve güneydoğu’sunda ise Ermeniler ve bazı Kürt cemiyetleri devletin bu zor anından faydalanarak bölgede bağımsız devletler kurma girişiminde bulunmuşlardır. Bu isteğin masumane tarafı bölgede yaşayan müslüman Türk ve Kürt etnisitesine mensup toplulukların kıyıma uğraması ve tasfiye edilmeye çalışılmasıyla son bulmuştur. Bu dönemde iki yüz bin nüfusa sahip olan Kars’ta Ermeni komitacılar elli bin Türk’ü katletmiş ve yüz bine yakın Türk’ü de göçe zorlamıştır. Böylece Kars’da kırk bin nüfusa sahip olan Ermeniler, tasfiye edilen Türkler’in yerine otuz beş bin Ermeni’nin yerleştirilmesiyle sayıları yetmiş beş bine ulaşmıştır. Bu amaçla kurulan Taşnak ve Hınçak cemiyetleri bağımsız bir Ermeni Devleti kurma faaliyetlerine ivme kazandırmak için sistemli terör faaliyetlerine girişmişlerdi. Bunu dışında yine bu zaman zarfında Van vilayeti’nde yüz yirmi bin, Kars’da altmış bin, Bitlis’de elli bin, Muş’da ise on bin Türk Katledilmiştir. Tabi bu rakamlar sadece resmi olarak saptanabilmiş olanlar. ( Soykırım Yapan Kimse Çıksın Ortaya )Osmanlı İmparatorluğu’nun savaştan yenilgiyle ayrılmasından sonra Anadolu emperyalist devletlerce ( İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan ) işgal edilmeye başlanmış, başta İngiltere olmak üzere Osmanlı’yı bitirmek amacıyla Ermeni Soykırımı iddialarını da bahane ederek yayılma hareketlerine hız kazandırmışlardır.

ABD eski başkanı Reagen’in danışmanı Bruce Fein Ermeni Tehciri ile alakalı yaptığı açıklama da şunları dile getirmiştir: “Beyaz Saray araştırma yaptı, Ermenilerin iki (2) milyon müslüman Osmanlı’yı katlettiği ortaya çıktı.” demiştir.

Ermenilerin idaalarına göre bir buçuk (1,5) milyon Ermeni’nin katledildiği büyük bir yalandan ibarettir. Çünkü dönemin toplam Ermeni nüfusu 1.221.850’dir. Osmanlı devleti altı yüz yıllık siyasi varlığı boyunca hiçbir halk’a etnik kökeninden, dilinden, dininden gibi nedenlerle ne asimilasyon girişimlerine ne de soykırım hamlelerinde bulunmuştur. Bu bilinçle hareket eden bir devlet otoritesi olsaydı bu gün bu tür mülahazalar üzerinde konuşuluyor olmazdı. Tehcir esnasında savaş ortamının koşulları dikkate alındığında sürgün edilen Ermenilerin bu yolculuk esnasında çeşitli nedenlerden dolayı hayatlarını kaybettikleri acı bir gerçektir. Bu anlamda özür dilenmesi gerekiyorsa bir Türk vatandaşı olarak kendi adıma özür diliyorum. Ama tarihin bizlere sunduğu deneyimlere dayanarak Ermenilerin özür dilense bile bununla yetinmeyecekleri kanaati vuku buluyor bende. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ermeni meselesi için özür dilerse, Ermenistan’da katledilen müslüman Türkler ve Kürtler için özür dileyecek mi? Özetle demek istediğim şayet soykırım yapılmışsa bu tek taraflı değildir, iki tarafta birbirine soykırım yapmıştır.

Son olarak şunları söylemekte fayda görüyorum: “Amerikalılar Amerikanın yerlileri olan siyahilere soykırım yaptılar, Almanlar Yahudiler’e soykırım yaptılar, Ruslar Kafkaslarda ki Türkler’e soykırım yaptılar, Sırplar Bosnalılar’a soykırım yaptılar, İngilizler ve Fransızlar tüm dünyayı sömürgeleştirerek soykırım yaptılar, Franko İspanyası Bask ve Katalanlar’a soykırım yaptılar, Ermeniler Anadolu’da Anadolu Türkleri’ne Hocalı’da ise Azeri Türklere soykırım yaptılar… anlayacağınız soykırım yapan yapana.

Bugün tarihlerini soykırım üzerine inşaa eden devletler Türkiye’yi Ermeniler’e yönelik soykırım yapmakla suçluyorlar. E doğal olarak şu soru geliyor insanın aklına; insanlık tarihi bu kadar soykırım hadisesiyle dolu olduğu halde, neden Uluslararası platformda sadece Türkler’e yönelik soykırım iddiaları gündeme geliyor ?

“Asıl sistemli soykırım hareketi bu olsa gerek.”

Soykırım Yapan Kimse Çıksın Ortaya !!!

 

Bir Cevap Yazın