Solucan Delikleri Nedir ?

0
3076

SOLUCAN DELİĞİ

            Solucan Deliği Nedir?

            “Solucan Delikleri”, Einstein’in varlığını öngördüğü, varsayımsal uzay boşluklarıdır. Eğer uzayda boşluklar varsa, zamanda da boşluklar olmalıydı. Ne var ki bu boşluklar, atomdan milyar kere daha küçük ve hayal edilemeyecek kadar kısa süre ile var oluyor. Dolayısıyla, bu boşluklardan birini yakalamak, açık tutmak ve insanın geçeceği kadar genişletmek, hayli güç olabilir.

            Solucan delikleri ya da teknik adıyla Einstein-Rolsen köprüleri, Evrendeki iki uzak noktayı birbirine bağlayan kestirme tüneller olarak tanımlanıyor (tıpkı dağın çevresinden dolaşmak yerine içinden geçen bir tünel gibi.

Solucan delikleri, tamamen teoriktir. Bugüne kadar hiçbir astronom, solucan deliği tespit edememiştir. Ancak birçok fizikçi ve astronom, solucan delikleri yoluyla paralel evrenlere geçilebileceğine, bu kanalla evrenler arasında iletişim kurulacağına, uzay ve zaman içinde solucan delikleri içinden kestirme olarak seyahat etmenin mümkün olacağına inanmaktadır.[

Ancak solucan delikleriyle ilgili son araştırmalar çok daha ilginç sonuçlara işaret ediyor: Victoria Üniversitesi ve Washington Üniversitesi ile MIT araştırmacıları (Kristal Jelsen, Adres Karch ve meslektaşları), 2012-2013 yıllarında yayınladıkları iki ayrı makalede solucan deliklerinin uzayda ve zamanda birbiriyle dolanık olan karadeliklerden oluştuğunu öne sürdüler. Bu teoriye göre solucan delikleri kuantum dolanıklığına giren iki kara deliği birbirine bağlıyor.

Bir Cevap Yazın