Hidrojen Enerjisi Nedir?

0
10189

GELECEĞİN ENERJİSİ: HİDROJEN

            Hidrojen Nedir?

            Hidrojen en basit elementtir. Bir hidrojen atomun da bir proton ve bir elektron bulunur. Hidrojen aynı zamanda evrende en yaygın olarak bulunan elementtir. Hidrojen dünyada gaz halinde bulunmaz. Her zaman başka elementlerle birleşik halde bulunur. İki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşan su molekülü buna örnektir. Bu element birçok organikle bileşikte bulunur. Hidrojen hidrokarbonlardan ısı yolu ile ayrıştırılabilir.

             Hidrojen Enerjisi Nedir?

            Sınırsız olan insan ihtiyaçları ve bunun yanında sınırlı olan fosil kaynaklar hızla tükenirken, hızla tükenmeyle birlikte artan fiyatlar, üreticinin alternatif kaynaklara yönelmelerini zorunlu hale getirmiştir.

            Dünyanın artan enerji gereksinimini çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak sağlayabilecek en ileri teknolojinin hidrojen enerjisi olduğu bugün bütün bilim adamlarınca kabul edilmiştir. Hidrojen enerjisinin insan ve çevre sağlığını etkileyecek hiç bir etkisi yoktur.

            1950’lerin sonlarında, NASA tarafından uzay çalışmalarında kullanılmaya başlayan yakıt pilleri, son yıllarda özellikle ulaştırma sektörü basta olmak üzere sanayi ve hizmet sektörlerinde basari ile kullanıma sunulmuştur. Yakıt pilleri, taşınabilir bilgisayarlar, cep telefonları gibi mobil uygulamalar için kullanılabildiği gibi elektrik santralları için de uygun güç sağlayıcılardır. Yüksek verimlilikleri ve düşük emisyonları nedeniyle, ulaşım sektöründe de geniş kullanım alanı bulmuşlardır.

            Sıvı hidrojen, 1970’leden beri uzay mekiklerinde yakıt ve elektronik sistemleri çalıştırmak için kullanılmaktadır.
            Gelecekte hidrojen  önemli bir elektrik taşıyıcısı olarak yerini alacaktır. Enerji taşıyıcısı tüketicilere kullanılabilir elektrik enerjisi götüren yöntemlere verilen bir isimdir.

            Güneş ve rüzgar gibi her zaman enerji üretemeyen ve kısıtlamaları olan kaynaklara kıyasla daha avantajlı olan hidrojen, elektrik gibi ihtiyaç duyulan bölgelere de taşınabilir.

            Yakıt hücreleri ise binaların ısıtılması ve elektrik ihtiyacının karşılanması veya elektrik motorlu taşıma araçları konusunda gelecek vaad eden bir teknolojidir.

Bir Cevap Yazın