Alan Adı Uzantıları ve Anlamı

0
2172

Alan Adı Uzantıları ve Anlamı

Alan Adı Uzantıları Ne Anlama Gelir? 

Alt Alan Adı     Tanım 

“.com.tr”         Gerçek ve tüzel kişiliklerin, esas olarak ticari amaçlı kullanımlarına yönelik alt alan adı.

“.info.tr”          Gerçek ve tüzel kişiliklerin, esas olarak ticari amaçlı kullanımlarına yönelik alt alan adı.

“.biz.tr”          Gerçek ve tüzel kişiliklerin, esas olarak ticari amaçlı kullanımlarına yönelik alt alan adı.

“.net.tr”          İnternete ilişkin erişim hizmeti, internet üzerinden web, portal, tarama, e-posta vb. katma değerli, geniş ölçekli hizmetler ve uygulama servis sağlayıcılığı hizmetleri veren kurum ve oluşumlar için alt alan adı.Ticari özel ve tüzel kişilikler için alt alan adı.

“.org.tr”         Vakıf, dernek, sivil toplum örgütü vb. kuruluşlar ve oluşumlar için alt alan adı.

“.web.tr”        Kişisel ve kurumsal başvurunun (genel) yapılabildiği ve ‘ilk gelen alır’, ve’alan adı – kişi/kuruluş adı ilişkisi aranmaz’ilkeleri ile ad tahsisi yapılan alt alan adı.

“.gen.tr”        Kişisel ve kurumsal başvurunun (genel) yapılabildiği ve ‘ilk gelen alır’ ve ‘alan adı – kişi/kuruluş adı ilişkisi aranmaz’ilkeleri ile ad tahsisi yapılan alt alan adı.

“.tv.tr”          Televizyon Sektöründeki tüm tüzel ve özel kişilikler, ve uluslararası programların sahiplerinin kullanımına açılmış alt alan adı.

“.av.tr”          Serbest avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortaklıkları için alt alan adı.

“.dr.tr”          Tıp doktorları, doktor ortaklıkları, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık kuruluşları için alt alan adı.

“.bbs.tr”        BBS (Bulletin Board System) hizmeti veren kuruluşlar ve oluşumlar için alt alan adı.

“.name.tr”     T.C. vatandaşları ile Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişilerin kişisel kullanımı için alt alan adı. “.tel.tr”    Türkiye’de yaşayan kişiler ile faaliyet gösteren kuruluşların, Türkiye’de kullandıkları her türlü telefon numarası  ile bağlantılı olarak tahsis edilebilen alan adı.

“.gov.tr”        T.C. Devlet kurum ve kuruluşları için alt alan adı.

“.bel.tr”         T.C. İl, ilçe ve belde belediye teşkilatları için alt alan adı.

“.pol.tr”        T.C. Emniyet teşkilatı için alt alan adı.

“.mil.tr”         T.C. Askeri kurum ve kuruluşlar için alt alan adı.

“.k12.tr”      T.C. MEB’ce onaylanmış okul öncesi eğitim veren kurumlar, ilköğretim, lise ve dengi okullar için alt alan adı.

“.edu.tr”      T.C. YÖK’ce onaylanmış yüksek öğretim kurumları için alt alan adı.e

Bir Cevap Yazın